top of page

Conclusies dorpsraadpleging Visie op Westbroek

Bijgewerkt op: 21 feb. 2022


Op 14 oktober 2021 vond in het dorpshuis van Westbroek de laatste bijeenkomst plaats om met elkaar te komen tot een gezamenlijke en gedragen Visie op Westbroek. De visie zal als input dienen voor de opgave van de gemeente om te komen tot een nieuwe Omgevingsvisie voor De Bilt. Hierbij werd het volgende proces gevolgd:

  • In het het tweede kwartaal is een enquete uitgezet onder de inwoners van Westbroek. Daarbij zijn, met de dorpsvisie van 2009 als uitgangspunt, een 8-tal thema’s onderzocht naar belang en relevantie;

  • Tijdens de dorpsraadpleging van 8 juli 2021 zijn de resultaten van de enquete gedeeld met de bewoners. Vervolgens zijn de thema’s geclusterd en over de clusters zijn aanvullende inzichten opgehaald;

  • Tijdens de dorpsraadpleging van 14 oktober 2021 zijn door de bewoners de opgehaalde inzichten verder aangescherpt;

  • In het verslag zijn per cluster de ambities en inzichten van bovenstaande stappen samengevat en dit is op 7 november per email met alle deelnemers gedeeld (voor zever emailadressen bekend zijn bij het dorpsberaad).

  • Het was de bedoeling om op 15 november 2021 een derde bijeenkomst te houden in Het Dorpshuis Westbroek, met als doel om gezamenlijk tot conclusies te komen ten aanzien van de visie op Westbroek. Deze bijeenkomst kon in verband met de coronamaatrdegelen niet doorgaan.

Het dorpsberaad heeft zich de vraag gesteld hoe het proces nu verder moet. Sommige kernen hebben hun input aan de gemeente al geleverd en de tijd begint te dringen. Het liefste waren we fysiek bij elkaar gekomen in het dorpshuis, maar we zien het in februari niet meer lukken om een dergelijke bijeenkomst succesvol te organiseren. Daarnaast hebben we bij de laatste bijeenkomst gemerkt dat de concensus over de visie op Westbroek flink is toegenomen en in brede zin draagvlak ontstond over een een aantal uitgangspunten. We hebben daarom besloten het proces schriftelijk voort te zetten op de volgende wijze:

  1. Via deze link of via onderstaande button treft u opnieuw het verslag aan van de bijeenkomst van 14 oktober 2021.

  2. Het verslag is aangevuld met conclusies, welke door het dorpsberaad zijn geformuleerd op basis van de opgehaalde input en waarin het Dorpsberaad denkt dat het een correct, genuanceerd en gedragen samenvatting biedt van de Visie op Westbroek 2022.

  3. Het verslag en de conclusies willen wij op 3 maart aanbieden aan de gemeente De Bilt.

  4. Voordat we dat doen, willen we alle betrokkenen vragen om het verslag en de conclusies te lezen en te beoordelen met de vraag dit recht doet aan de sessies die we met elkaar hebben gehad in het dorpshuis. Eventuele aanvullingen of opmerkingen op basis van de eerste twee sessies zien we graag schriftelijk tegemoet, uiterlijk 25 februari 2022 om 23u59 via info@dorpsberaadwestbroek.nl.

We begrijpen dat deze werkwijze niet voor iedereen optimaal is, maar denken toch dat hiermee op redelijke wijze het draagvlak binnen onze dorp wordt gewaarborgd met betrekking tot onze input voor de omgevingsvisie van gemeente De Bilt. Namens het Dorpsberaad, Rik Nap (vz) Kees Wijnen Mark Ligtvoet Gert-Jan Braas Els de Bree Agaath van Klaren Rene Frankena

117 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page