top of page

Concept Omgevingsvisie vastgesteld en ter inzage beschikbaar!


Het college heeft de Ontwerp Omgevingsvisie De Bilt en het bijbehorende Milieueffectrapport (MER deel A en B) vastgesteld.


Vanaf donderdag 13 juli tot en met zondag 24 september 2023 kunt u de Ontwerp Omgevingsvisie en het MER inzien en hierop reageren via een zienswijze. Klik hier voor meer informatie. Omdat een deel van de ter inzage periode in de zomervakantie valt, is de ter inzage periode geen 6 (zoals gebruikelijk) maar 10 weken.

Alle zienswijzen worden beantwoord in een zienswijzennota. Het college stelt deze vast en legt de nota daarna voor aan de gemeenteraad. Daarnaast wordt het Milieueffectrapport ook ter toetsing voorgelegd aan de CommissieMER.


De besluitvorming over de vaststelling van de omgevingsvisie en het Milieueffectrapport vindt in de raad van Januari 2024 plaats.


Links U kunt de Ontwerp Omgevingsvisie en het MER deel A en B lezen door op de woorden te klikken of naar het tabblad documenten te gaan van de website www.doemeedebilt.nl.


Publieksversie Omdat de omgevingsvisie veel pagina’s omvat wordt er ook een publieksversie gemaakt. In deze samenvatting wordt op hoofdlijnen weergegeven wat er in de omgevingsvisie staat. U kunt de samenvatting hier lezen.


 

Rapportage inwonerpanel onderzoek inzake de Omgevingsvisie

Een onderzoeksbureau heeft in opdracht van gemeente De Bilt onderzoek gedaan naar het Voorontwerp van de Omgevingsvisie. Aan het inwonerpanel zijn een aantal vragen gesteld over het Voorontwerp.


Voor het inwonerpanel zijn steekproefsgewijs inwoners van 18 jaar en ouder uitgenodigd. Er hebben ongeveer 500 inwoners meegedaan. Zij hebben dit keer hun mening gegeven over het Voorontwerp van de Omgevingsvisie aan de hand van vragen. Dit is vervolgens verwerkt in een rapport.

Het onderzoek is in juni 2023 uitgevoerd en het Voorontwerp van de Omgevingsvisie heeft hiervoor als basis gediend. De resultaten komen overeen met de inbreng die tijdens de 3de maand van de leefomgeving is opgehaald. Het rapport kunt u hier inzien.

Op basis van de inbreng is vervolgens het Voorontwerp aangepast. Op 4 juli is de Ontwerp Omgevingsvisie vastgesteld. Deze ligt tot en met zondag 24 september ter inzage.

34 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page