top of page

Inloopavond Project AmbachtsgildenStand van zaken

Het gaat de goede kant op met het nieuwbouwplan Ambachtsgilden in Westbroek. Zo is recent de anterieure overeenkomst tussen Van Wijnen en de gemeente De Bilt gesloten. In een anterieure overeenkomst worden de financiële afspraken rondom de ruimtelijke ontwikkeling vastgelegd. Ook ligt het ontwerpbestemmingsplan ter inzage. 

 

Ontwerpbestemmingsplan

Het College heeft eind november akkoord gegeven op de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan en dat is inmiddels ook daadwerkelijk gebeurd. Een belangrijke stap omdat daarmee mogelijke vertraging vanwege de nieuwe Omgevingswet (treedt per 1 januari in werking) voorkomen wordt. 


Voorrangsregeling

Namens het dorp maakt het dorpsberaad zich al jaren hard voor een voorrangspositie voor (jonge) Westbroekers bij de aanbieding van nieuwe koopwoningen. Dat heeft onder meer geleid tot de volgende bepaling:


"Exploitant spant zich ervoor in op basis van vrijwilligheid de Goedkope Koopwoningen in eerste instantie aan te bieden aan inwoners van Westbroek, door middel van een voorrangsregeling voor jongeren bij de verkoop van deze woningen, waarbij bijvoorbeeld tenminste één van de kopers bij de ouders inwonend is dan wel een sociale huurwoning achterlaat in het postcodegebied 3615, één en ander aan te tonen middels een door aspirant koper te overleggen uittreksel basisregistratie personen en eventuele verdere inkomenseisen die de Gemeente aan deze doelgroep stelt, één en ander op basis van de Doelgroepenverordening. De voorrangsregeling loopt tot sluiting van de inschrijvingsperiode."

 

Planning

Het ontwerpbestemmingsplan ligt vanaf 21 december zes weken ter inzage. Onderdeel van de terinzagelegging is een inloopavond. Tijdens deze inloopavond tonen wij het plan nogmaals. Na de terinzagelegging wordt het plan aangeboden aan de gemeenteraad ter vaststelling.


Naar verwachting kunnen we in 2024 verdere stappen zetten om tot de nieuwbouw te komen. We houden u in ieder geval op de hoogte!

 

Inloopavond

Op woensdagavond 17 januari 2024, tussen 19:00 en 20:00 uur, is er in het Dorpshuis te Westbroek (Pr. Christinastraat 2) een inloopavond. Heeft u vragen of wilt u meer weten? U bent van harte welkom. 


Meer info op de site Ambachtsgildenwestbroek.nl 

49 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Hozzászólások


bottom of page