top of page

Plan voor meer biodiversiteit op het evenemententerrein Westbroek

De werkgroep Biodiversiteit Westbroek heeft in april 2021 subsidie aangevraagd en gekregen vanuit het project ‘Groen aan de Buurt’ (provincie Utrecht). Hiermee worden groene initiatieven van bewoners gestimuleerd. De bedoeling is om het achterste (zuidelijk) deel van het evenemententerrein natuurlijker in te richten en daarmee de diversiteit aan planten en dieren te vergroten. Het gaat om het grasveld, dat ligt tussen de molen en de tennisvereniging Het Kraaienveld. Voor het gemak noemen we dit het Molenveld.Na overleg met de gemeente en de gebruikers/bewoners /belangengroepen rondom het terrein, zijn we tot het volgende inrichtings-/beheerplan gekomen:

  • Er wordt op het achterste deel van het veld een geleidelijke natuurvriendelijke oever aangelegd langs de sloot, waar de water- en oeverplanten en bijbehorende dieren het goed naar de zin zullen hebben.

  • Achterin, voor de bestaande houtsingel, worden verschillende inheemse struiken geplant zoals hazelaar, vlier, rode kornoelje, mispel en wilde rozen. Deze bloeien afwisselend, waardoor ze vanaf het voorjaar tot laat in de herfst voor nectar voor de hommels en bijen zorgen en geven vruchten en beschutting voor vogels en andere kleine dieren

  • Ook langs het hek van de tennisvereniging wordt de bestaande beplanting aangevuld door het planten van verschillende inheemse (doornloze) struiken en bloeiende klimplanten als klimop en kamperfoelie

  • Het maaibeheer van het voorste (noordelijk) deel van het terrein zal worden afgestemd op het gebruik als evenemententerrein voor het Koningsfeest, de Vakantiebijbelweek en andere activiteiten. Vlak voor deze evenementen zal het terrein worden gemaaid en afgevoerd. Het achterste deel wat een meer natuurlijker beheer krijgt, wordt twee keer per jaar (in het voorjaar en in het najaar) gemaaid. Het maaisel wordt daarbij afgevoerd waardoor de bodem verarmd en een meer bloemrijk grasland te krijgen.

  • Er wordt een rondgaand wandelpad gemaaid, zodat er gewandeld kan blijven worden, ook met de hond (opruimplicht) en u kunt genieten van een bloemrijk grasland met bijbehorende dieren als vlinders en libellen.


We willen het project gedeeltelijk uitvoeren met hulp van de kinderen van de basisschool bij het planten van de struiken. We vinden het fijn als ook andere dorpsbewoners ons daar mee komen helpen.


De exacte planning is nog niet bekend, maar we verwachten eind januari of begin februari 2022 de natuuroever aan te laten leggen en in maart te kunnen gaan zaaien en planten. We zullen u via deze site verder op de hoogte houden. Mocht u mee willen helpen met onze activiteiten op het evenemententerrein of met de andere activiteiten in het dorp, neem dan contact op met Yvonne Mathot, 06-10333054.


We hopen met dit project een ondersteuning te geven aan de bevordering van de biodiversiteit in het dorp.


66 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comentarios


bottom of page