DORPSBERAAD WESTBROEK
ACTUEEL
Terug naar de startpagina
>> Aangezien er diverse projecten actueel zijn heeft het Dorpsberaad bij Gemeente De Bilt aangedrongen op het actualiseren van de woningbehoefte van Westbroek. Het Dorpsberaad krijgt verschillende signalen dat er door de gemeente gewerkt wordt met gedateerde gegevens die door o.a. veranderingen op de woningmarkt niet meer actueel zijn. Locatie Holsblokkenweg: de SSW gaat in 2017 in totaal 5 huurwoningen bouwen op de Holsblokkenweg en is in afrondende fase met Gemeente De Bilt over de aankoop van grond. Dit is in tegenstelling tot de eerder gemaakte afspraak dat huizen weer bestemmingsneutraal zouden zijn en gegadigden zelf konden kiezen voor kopen of huren. Wethouder Mieras heeft aangegeven dat dit niet gewijzigd kan worden en onderdeel is van een overeenkomst die hij met de SSW heeft gesloten. Wel krijgen Westbroekers voorrang bij de toewijzing van de huizen. Locatie Van Oostrum: door provincie is herhaaldelijk bepaald dat hier geen bouwmogelijkheden zijn i.c.m. het verplaatsen van het bedrijf Van Oostrum buiten de rode contour. Locatie Schuurman: particulier initiatief voor diverse levensloopbestendige woningen. Initiatief ligt bij fam. Schuurman/projectontwikkelaar. Dorpsberaad zoekt dialoog met zowel de gemeente, aanwonenden als de projectontwikkelaar om visie over te brengen. Op dit moment wordt er gerekend aan de financiĆ«le haalbaarheid nu het gehele plan binnen de rode contour gerealiseerd dient te worden. Op korte termijn zal er uitsluitsel komen. Indien het haalbaar blijkt zal er een principeverzoek ingediend worden bij de gemeente.>>
Terug naar ACTUEEL volgende pagina