DORPSBERAAD WESTBROEK
ACTUEEL
Terug naar de startpagina
WONINGBOUW WESTBROEK Momenteel zijn er diverse plannen op het gebied van woningbouw in Westbroek. Het Dorpsberaad is/gaat in overleg met de diverse partijen om mee te denken over bijvoorbeeld het type huizen, de hoeveelheid huizen, ontsluiting infrastructuur, enz. De visie op woningbouw in Westbroek van het Dorpsberaad is als volgt: Huizenbouw is nodig voor de vitaliteit van het dorp. Er zijn nauwelijks voorzieningen in de vorm van winkels en openbaar vervoer in Westbroek. Dus de mensen die met veel plezier in Westbroek wonen voelen zich aangesproken door de gemeenschapszin van de vele verenigingen, clubs en commissies. Nieuwe aanwas is nodig voor deze verenigingen, maar ook voor de school en de kerk, om dergelijke zaken en gebouwen in stand te kunnen houden. Het niet bouwen van huizen is daarom funest voor de vitaliteit van ons dorp. - Inzake de bouwlocatie wordt de voorkeur gegeven aan het zoveel mogelijk van de prioriteiten zoals vastgesteld in het rapport ‘Toekomstvisie Westbroek – Karakter’. - Locatie is onderschikt aan de starttermijn. M.a.w.  Het Dorpsberaad is van mening dat er huizen gebouwd moeten worden binnen een afzienbare termijn (van maximaal 1 jaar). - Inhoudelijk maakt het Dorpsberaad zich hard voor een voorkeurspositie van Westbroekers de diverse projecten en moet de bouwstijl passend zijn bij het dorp. >>
Terug naar ACTUEEL volgende pagina