DORPSBERAAD WESTBROEK
ACTUEEL
Terug naar de startpagina
VERKEERSVEILIGHEID Dit dossier kent een langere geschiedenis dan het Dorpsberaad zelf. Desalniettemin heeft dit de blijvende aandacht van het Dorpsberaad. Als Dorpsberaad blijven we aandacht vragen voor handhaving, aangezien dat het enige middel blijkt dat draagvlak heeft en effectief is. Het dorp hoeft niet afgesloten te worden, maar de veiligheid langs de wegen moet gewaarborgd zijn. Het Dorpsberaad pleit derhalve voor strenge en frequente handhaving, waardoor de pakkans groter wordt en het sluipen dus ontmoedigd. Behalve controleren zal er ook geverbaliseerd moeten worden. Verder is er overleg tussen de school en gemeente De Bilt om gezamenlijk een campagne over verkeersveiligheid te houden.
Terug naar ACTUEEL