DORPSBERAAD WESTBROEK
ACTUEEL
VERGADERDATA Het Dorpsberaad Westbroek vergadert vier keer per jaar en indien noodzakelijk vaker. De reguliere vergaderingen vinden altijd plaats in het Dorpshuis en beginnen om 20.00 uur. De vergaderingen hebben een besloten karakter, maar indien gewenst wordt er tijd voor u ingeruimd op de agenda. Graag van te voren aanmelden: klik hier. De vergaderdata voor 2017 zijn vastgesteld op: Maandag 13 maart Maandag 19 juni Maandag 4 september Maandag 20 november
Terug naar de startpagina