DORPSBERAAD WESTBROEK
ACTUEEL
Terug naar de startpagina
RIOLERING NIEUWBOUW Voor het rioleringsprobleem in de (nieuwe) nieuwbouw werd er voor de betreffende bewoners een informatieavond georganiseerd in het Dorpshuis op 21 november. De uitkomsten van dit overleg en de plannen naar de toekomst staan in het document ‘Verslag bijeenkomst wateroverlast Westbroek (21-11-2016)’
Terug naar ACTUEEL Verslag bijeenkomst wateroverlast Westbroek