DORPSBERAAD WESTBROEK
Enqête 2014 (vervolg) Het Dorpsberaad pleit al langere tijd voor meer handhaving (op de juiste tijdstippen met het daadwerkelijk uitschrijven van boetes) en zal zich hier dus ook blijvend voor inzetten. De consequentie is wel dat u als Westbroeker een keer zal moeten wachten tijdens een controle. Een ander aspect van verkeersveiligheid kwam ook duidelijk aan de orde. In de dorpskern zou beter op de snelheid van automobilisten gelet moeten worden, maar ook het ontbreken van veiligheid op bijv. de Burgemeester Huydecoperweg kwam vaak naar voren. Hoewel de Gemeente De Bilt toezeggingen gedaan heeft voor het opknappen van deze weg is het budget hiervoor nog niet rond. Gesterkt door de uitslagen van de enquête zal het Dorpsberaad zich hier blijvend voor inzetten en gebruik maken van de inspraakmogelijkheid om de wensen door te vertalen. Tenslotte zou men in Westbroek graag een ruimer vergunningenbeleid zien van gemeente De Bilt. Mede om het dorp vitaal te houden zou het in tweeën bewonen van de boerderijen eenvoudiger moeten worden. Ook voor de ondernemers is een ruimer vergunningenbeleid (bijv. gunstiger vestigingsvoorwaarden bij hergebruik oude bedrijfspanden) gewenst. Hoewel een ruime meerderheid aangaf tevreden te zijn over het Dorpsberaad is er nog voldoende ruimte voor verbetering. Het meedenken wordt daarom zeer gewaardeerd en in de volgende vergadering zal er ook aandacht besteed worden aan de suggesties die ontvangen zijn. Klik hier voor meer enquêteresultaten
LEESMAP