DORPSBERAAD WESTBROEK
ACTUEEL
Terug naar de startpagina
ONDERHOUD BURGEMEESTER HUYDECOPERWEG De staat van onderhoud van de Burgemeester Huydecoperweg laat veel te wensen over. Het Dorpsberaad heeft dit al meerdere malen aangekaart bij gemeente De Bilt en ten einde een oplossing te bewerkstelligen hebben we een afspraak gemaakt met de verantwoordelijke ambtenaren. Bezuinigingen zorgden ervoor dat dergelijk onderhoud bijna niet uit onderhoudspot te betalen is. Oplossing is gezocht in het reserveren van een eenmalig bedrag binnen het wegenbeheersplan. Hierdoor wordt het mogelijk om zowel beschoeiing als bestrating te vervangen. Voorspraak van het Dorpsberaad is er medio 2015 een informatieavond georganiseerd door de gemeente over de plannen. Aanwonenden en belanghebbenden hebben tijdens deze bijeenkomst overeenstemming bereikt over de gewenste inrichting. Positief is dat de gemeente gehoor heeft gegeven om gebruik te maken van een lokale aannemer, echter tot teleurstelling van het Dorpsberaad is de gemeente er niet in geslaagd om begin 2016 van start te gaan. Inmiddels wordt er volop gewerkt aan de Huydecoperweg en is de verwachting dat dit in het voorjaar 2017 afgerond is. Het verkeer rijdt nu om via de ‘oude en nieuwe nieuwbouw’, voor de verkeersveiligheid zijn er op deze routes tijdelijke drempels aangebracht.
Terug naar ACTUEEL